jueves, 12 de mayo de 2011

AXUDAS Á FCT

Hoxe publicouse a Orde do 3 de maio de 2011, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. Estas axudas teñen como finalidade  compensar parcialmente ao alumnado de FP polos gastos extraordinarios que se producen no desenvolvemento das prácticas formativas en centros de traballo.
  • QUÉN PODE PEDIR AS AXUDAS? Todo o alumnado matriculado en ciclos de FP de grao medio ou superior (en centros públicos ou concertados de Galicia) e que rematen o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2011. Existen as axudas para dúas modalidades, A (para a FCT realizada en territorio español) e B (para FCT desenvolvidas nalgún país da UE).
  • PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN? Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes: un primeiro prazo, de 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (é dicir, até o domingo 12 de xuño), para o alumnado que realizase a FCT nos períodos, outubro 2010-marzo 2011, e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2011. Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2011. Tamén se acollerá a este prazo o alumnado matriculado no primeiro curso dun programa de cualificación profesional inicial no curso 2010-2011. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2011, para o alumnado de ciclos formativos ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2011 e o alumnado matriculado nun programa de cualificación profesional inicial que realice a FCT no período extraordinario de setembro de 2011. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2011.

No hay comentarios:

Publicar un comentario