miércoles, 8 de junio de 2011

DATAS DE EXAMES FINAIS DEPARTAMENTO DE FOL

AVISO PARA TODO O ALUMNADO QUE TEÑA PERDIDO O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA NO MÓDULO DE FOL: XA ESTÁN PUBLICADAS AS DATAS DOS EXAMES FINAIS. 
PODEDES CONSULTAR TODA A INFORMACIÓN RELATIVA A DATAS, MÓDULOS, GRUPOS E LUGARES DOS EXAMES (FIXADOS SEGUNDO A FAMILIA PROFESIONAL Á QUE PERTENZADES) NOS SEGUINTES ENLACES:


No hay comentarios:

Publicar un comentario