miércoles, 22 de junio de 2011

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS Á BOLSA ERASMUS

COMO XA SABEDES, A OAPEE CONCEDEUNOS 5 SMP OU BOLSAS DE MOBILIDADE ERASMUS PARA O VINDEIRO CURSO 2011/2012. XA ESTÁ EN MARCHA O PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA A BOLSA ERASMUS, QUE TERÁ LUGAR O VINDEIRO LUNS 27 DE XUÑO.
TODOS OS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBEDES CUBRIR O FORMULARIO DE INSCRICIÓN QUE VOS ADXUNTAMOS NESTA PÁXINA. A SELECCIÓN DE CANDIDATOS ESTARÁ BASEADA NOS SEGUINTES CRITERIOS, E COAS SEGUINTES PONDERACIÓNS:
  • IDONEIDADE DE INQUEDANZAS E EXPECTATIVAS. COMPROMISO CO PROGRAMA ERASMUS (VALORARÁSE NUN 40%)
  • EXPEDIENTE ACADÉMICO (VALORARÁSE NUN 30%)
  • PROBA DE NIVEL DE LINGUA INGLESA (VALORARÁSE NUN 30%)
PARA PODER VALORAR DEBIDAMENTE ESTES CRITERIOS, O PROCESO DE SELECCIÓN VAISE ESTRUTURAR EN DÚAS PARTES:
  • PROBA DE NIVEL DE INGLÉS: TERÁ LUGAR O LUNS 27 DE XUÑO, ÁS 10.00 HORAS, NA AULA 12. TRATARÁSE DUNHA PROBA ESCRITA SINXELA, A FIN DE ACREDITAR A VOSA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA BÁSICA EN LINGUA INGLESA.
  • ENTREVISTA PERSOAL: TERÁ LUGAR O 27 DE XUÑO A PARTIRES DAS 11.30 HORAS. CONSISTIRÁ NUNHA ENTREVISTA PARA DETECTAR O VOSO COMPROMISO E AS VOSAS EXPECTATIVAS CÓ PROGRAMA ERASMUS.
  • EN CANTO AO EXPEDIENTE ACADÉMICO, VALORARÁSE OBTENDO A VOSA NOTA MEDIA DA PONDERACIÓN DAS NOTAS FINAIS OBTIDAS EN TODOS OS MÓDULOS CURSADOS NO PRIMEIRO ANO DO CICLO.
O FALLO FARÁSE PÚBLICO O MARTES 28 DE XUÑO, NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO E NESTA WEB.
PARA RECLAMACIÓNS, DEBERÁSE PRESENTAR UN ESCRITO DIRIXIDO Á DIRECCIÓN DO CENTRO NO PRAZO DOS DOUS DÍAS SEGUINTES (ATA O 30 DE XUÑO). AS RECLAMACIÓNS SERÁN ATENDIDAS POLA COMISIÓN DE SELECCIÓN, QUE EMITIRÁ O SEU FALLO NUN PRAZO NON SUPERIOR A 3 DÍAS LECTIVOS. A COMISIÓN DE SELECCIÓN ESTARÁ INTEGRADA POLOS MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EUROPEOS E UN MEMBRO DO EQUIPO DIRECTIVO.

No hay comentarios:

Publicar un comentario