lunes, 16 de mayo de 2011

PROBA ESPECÍFICA DE ACCESO Á UNIVERSIDADEComo lembrades, o alumnado de FP de grao superior pode concurrir á parte específica das probas de acceso á universidade, coa finalidade de subir a súa nota media e poder concurrir "en condicións de igualdade" có alumnado de bacharelato no acceso a un grao.

Na Orde do 25 de marzo de 2011 se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia no curso 2011-2012.
Podedes consultar eses parámetros EIQUÍ.

No hay comentarios:

Publicar un comentario