miércoles, 10 de enero de 2018

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2018


Convócase o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.


martes, 29 de marzo de 2016

PROBAS CERTIFICACIÓN ESCOLA IDIOMAS

Hoxe ábrese o prazo de matrícula para realizar as probas libres de certificación de idiomas das EOIs.

Ábrese o prazo de matrícula libre para as probas de certificación do nivel básico, intermedio, avanzado e C1 do 29 de marzo ao 14 de abril de 2016, ambos incluídos. 

A matrícula realizarase en liña no enderezo: https://www.informaticacentros.com/xunta/ 
e non terá validez ata que o alumnado a formalice na secretaría do centro onde se vai examinar. 

A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12.00 do mediodía do 14 de abril.

MÁIS INFO 

domingo, 7 de junio de 2015

DATAS EXAMES FINAIS DEPARTAMENTO DE FOL

FABRICACIÓN MECÁNICA

 • FOL 1º CM SOLDADURA: 18 XUÑO, XOVES 09.40 (aula 12)
 • FOL 1º CS CONST. METÁLICAS: 17 XUÑO, MÉRCORES 10:30 (aula 10)
 • EIE 2º CM SOLDADURA: 16 XUÑO, MARTES 16:50 (aula 11)
 • EIE 2º CM CONST. METÁLICAS: 16 XUÑO, MARTES 12:45 (aula 9)

MAXE PERSOAL

 • FOL 1º CM PEITEADO: 10 XUÑO, MÉRCORES 08.50 (aula de estética)
 • EIE 2º CM PEITEADO: 15 XUÑO, LUNS 11:55 (aula FP básica pesca)
 • FOL 1º CM ESTÉTICA: 12 XUÑO, VENRES 08.50 (aula de estética)
 • AXPE 1º CM ESTÉTICA: 10 XUÑO, MÉRCORES 08.50 (aula estética)


ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
 • FOL 1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS: 10 XUÑO, MÉRCORES 08.55 horas (aula estética)
 • FOL 1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA: 11 XUÑO, XOVES 11:55 (aula 29)

jueves, 12 de marzo de 2015

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FP DE GRAO SUPERIOR

Hoxe, 12 de marzo, publícase no DOG a convocatoria de premios extraordinarios de FP de grao superior de Galicia, correspondentes ao curso 2013/14.
Os requisitos para poder participar son:
 • Ter cursados estudos de formación profesional de grao superior no curso 2013/14 nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e telos rematado no ano 2014.
 • Ter obtido unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,5.
 • Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas.
O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, a partir do venres 13 de marzo.

jueves, 26 de febrero de 2015

PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO E SUPERIOR

A pasada semana aprobouse a convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2015.
As datas de inscrición son:

 • Superior: do 23 de febreiro ao 06 de marzo
 • Medio: do 07 ao 20 de abril para grao medio. 
As probas terán lugar o 29 de abril (Superior) e o 3 de xuño (Medio).
Máis información:

miércoles, 29 de octubre de 2014

NOVO BLOG PROGRAMAS EUROPEOS

ATENCIÓN!! A partires de agora podedes seguir todas as novidades sobre a actividade europea do IES Johan Carballeira no noso novo blog: PROGRAMAS EUROPEOS.
GO ERASMUS!!